Regulamin serwisu MachMarket

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na serwisie ogłoszeniowym www.machmakret.pl, zwanego dalej Portalem.
  2. Portal prowadzony jest w języku polskim, jego celem jest udostępnienie możliwości prezentowania ogłoszeń z zakresu sprzedaży szeroko rozumianych maszyn do obróbki metali, ułatwienie znajdowania potencjalnych klientów, prezentowanie ofert zainteresowanym użytkownikom.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu MachMarket jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Warunki zamieszania ogłoszeń

4. Ogłoszenie pochodzi od użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
5. Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.
6. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczane są dane kontaktowe ogłoszeniodawcy w postaci adresu email i numeru telefonu, które umożliwiają skontaktowanie się w sprawie chęci zakupu prezentowanego towaru.
7. MachMarket to portal branżowy, skupiający ogłoszenia dotyczące maszyn do obróbki metali – administrator serwisu ma prawo usunąć ogłoszenie, jeśli jest niezgodne z tematyką Portalu.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
9. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
10. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu, a także polityki prywatności Portalu, wypełnienia przez użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia konta.
11. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
12. Użytkownik może edytować swoje ogłoszenia, może je usunąć, może usunąć konto (poprzez kontakt z administratorem Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego), edytować swoje dane osobiste (poprzez kontakt z administratorem Portalu).
13. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny.
14. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.

Warunki zawierania transakcji

15. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
16. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
17. Portal nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy.